• Ebook Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook "Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử phát triển mạ crom; Giới thiệu về mạ crom; Lý thuyết điện kết tủa crom; Dung dịch mạ crom; Cấu tạo và tính chất lớp mạ crom; Công nghệ mạ crom trang sức;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p cntp 23/09/2023 10 0

 • Ebook Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công nghệ crom cứng; Sai hỏng và cách chữa; Xử lý nước thải mạ crom. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p cntp 23/09/2023 9 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 1

  Tài liệu "Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thanh công cụ Sketch Tools; giới thiệu chức năng các công cụ tiện ích trong thiết kế 3D; Công cụ Extrude, Mirror, Pattern, Fillet, Chamfer, Hole, Shell; Sử dụng công cụ Revolve, SWeep, Loft;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p cntp 23/09/2023 8 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công cụ Linear Patterns, Circular Pattern; Tạo tấm Sheet metal; Bản vẽ lắp; Bản vẽ kĩ thuật; Ví dụ tạo khuôn đúc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p cntp 23/09/2023 10 0

 • Ebook Tìm hiểu các máy gia công vật liệu dẻo và rắn: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu các máy gia công vật liệu dẻo và rắn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu các máy gia công vật liệu dẻo và rắn" trình bày các nội dung: Cơ sở các quá trình trộn, máy trộn vật liệu xốp rời loại cánh, máy trộn thùng quay, máy trộn kiểu vít tải, máy trộn vật liệu dẻo cánh, máy sấy thùng quay, lò quay, vít tải, gầu tải, băng tải, vận chuyển bằng khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   111 p cntp 23/09/2023 3 0

 • Ebook Tìm hiểu các máy gia công vật liệu dẻo và rắn: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu các máy gia công vật liệu dẻo và rắn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu các máy gia công vật liệu dẻo và rắn" trình bày các nội dung: Các máy định lượng, cơ sở quả quá trình gia công vật liệu dẻo, cấu tạo và tính toán máy đúc chất dẻo, máy cán vật liệu dẻo, máy đùn vật liệu dẻo loại trục vít. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p cntp 23/09/2023 2 0

 • Bài giảng Robot công nghiệp: Chương 2 - Sơ đồ cấu trúc của Robot

  Bài giảng Robot công nghiệp: Chương 2 - Sơ đồ cấu trúc của Robot

  Bài giảng "Robot công nghiệp: Chương 2 - Sơ đồ cấu trúc của Robot" được biên soạn với các nội dung chính sau: Sơ đồ cấu trúc chung của robot công nghiệp; Bậc tự do của Robot; Kết cấu của Robot;... Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

   31 p cntp 23/09/2023 2 0

 • Bài giảng Robot công nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về Robot công nghiệp

  Bài giảng Robot công nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về Robot công nghiệp

  Bài giảng "Robot công nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về robot công nghiệp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu sự ra đời và phát triển của robot; Phạm vi ứng của robot; Định nghĩa robot; Phân loại robot công nghiệp. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

   23 p cntp 23/09/2023 2 0

 • Bài giảng Robot công nghiệp: Chương 3 - Động học Robot

  Bài giảng Robot công nghiệp: Chương 3 - Động học Robot

  Bài giảng "Robot công nghiệp: Chương 3 - Động học Robot" được biên soạn với các nội dung chính sau: Hệ tọa độ thuần nhất; Các phép biến đổi đồng nhất; Phương trình động học; Cấu trúc chương trình điều khiển robot;... Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

   87 p cntp 23/09/2023 2 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí: Bài 2 - Bộ truyền động bánh răng

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí: Bài 2 - Bộ truyền động bánh răng

  Bài giảng "Vẽ kỹ thuật cơ khí: Bài 2 - Bộ truyền động bánh răng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về truyền động quay; Cấu tạo bánh răng trụ; Bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết; Một số sai sót thường gặp;... Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

   45 p cntp 23/09/2023 1 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí: Bài 1 - Các mối ghép

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí: Bài 1 - Các mối ghép

  Bài giảng "Vẽ kỹ thuật cơ khí: Bài 1 - Các mối ghép" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về mối ghép bằng ren; Sự hình thành mặt ren; Vẽ quy ước lắp ren; Một số bài tập vẽ mối ghép ren. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

   28 p cntp 23/09/2023 2 0

 • Ảnh hưởng của vết xước đến sự phân bố áp suất và nhiệt độ trong ổ trượt đỡ thủy động

  Ảnh hưởng của vết xước đến sự phân bố áp suất và nhiệt độ trong ổ trượt đỡ thủy động

  Bài viết Ảnh hưởng của vết xước đến sự phân bố áp suất và nhiệt độ trong ổ trượt đỡ thủy động tập trung vào ảnh hưởng của ba thông số chính của vết xước ảnh hưởng đến ổ trượt bao gồm: Độ sâu, độ rộng, và vị trí xét theo phương dọc trục.

   6 p cntp 23/09/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp25360vi