Bộ sưu tập tài liệu Công nghệ môi trường

Tương lai của loài người có mối liên quan không thể tách rời với thực vật, động vật và hệ sinh thái trên trái đất. Vì thế hiểu biết về môi trường, về hệ sinh thái, hệ động vật và thực vật trên trái đất sẽ giúp chúng ta nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn môi trường sống của chúng ta. Sau đây, trân trọng giới thiệu đến với bạn đọc một vài tài liệu hay viết về môi trường. Mời bạn đọc cùng tham khảo.