• Ebook Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác): Phần 1

  Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác): Phần 1 gồm có những chương: Chương thứ nhất: Đặc trưng văn hóa dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ - tài liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương thứ hai: Đặc điểm" sự phạm trù hóa hiện thực" và "bức tranh ngôn ngữ về...

   196 p cntp 22/03/2023 74 1

 • Ebook Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác)" gồm có các chương: Chương thứ bảy: Đặc điểm ngữ nghĩa của trường tên gọi động vật; Chương thứ tám: Đặc điểm ngữ nghĩa của trường tên gọi thực vật trong tiếng Việt; Chương thứ...

   195 p cntp 22/03/2023 68 1

 • Ebook Văn hóa gia đình người Hà Nội: Phần 1

  Ebook Văn hóa gia đình người Hà Nội: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa gia đình người Hà Nội" tập hợp những bài viết, những bài chuyên luận nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, đồng thời góp phần tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa gia đình người Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Sách gồm có 2 phần, phần 1 là các chuyên luận phổ cập về các mặt...

   126 p cntp 22/03/2023 57 0

 • Ebook Văn hóa gia đình người Hà Nội: Phần 2

  Ebook Văn hóa gia đình người Hà Nội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn hóa gia đình người Hà Nội" là các câu chuyện văn hóa "Từ trong nhà ra ngoài phố" được kể từ các thực tiễn sống động của cuộc đời để lại cho người đọc những suy nghĩ tự điều chỉnh hành vi để trở thành người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

   126 p cntp 22/03/2023 55 0

 • Ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 1

  Ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 1

  Cuốn sách Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm chủ yếu giới thiệu một số văn bản nữ huấn trong các tư liệu Hán Nôm được tác giả sưu tầm. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Vài nét về nữ huấn trong gia đình truyền thống Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm; Thuật ngữ Nữ huấn; Tình hình văn bản nữ huấn...

   109 p cntp 22/03/2023 50 0

 • Ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 2

  Ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 2 giới thiệu đến bạn đọc một số văn bản được trích trong các tư liệu Hán Nôm như: Nữ huấn ca, Bút hương trai khu huấn ca, Tân nữ huấn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   102 p cntp 22/03/2023 53 0

 • Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1 phác thảo phân vùng và một số vùng văn hóa ở Việt Nam như: Nghiên cứu văn hóa vùng, khuynh hướng và các vấn đề đặt ra; Nghiên cứu các sắc thái văn hóa địa phương ở Việt Nam - từ những ý niệm đến các khái niệm; Phác thảo về phân vùng văn hóa ở nước ta; Vùng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ;...

   360 p cntp 22/03/2023 77 0

 • Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam trình bày những đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn hóa như: Về vùng "thể loại" văn hóa; Sự phân bố địa lý và mối quan hệ giữa các loại hình nhà ở của các tộc người; Loại hình bữa ăn truyền thống và sự phân bố của nó trong các tộc người; Các sắc thái địa phương và tộc người của...

   158 p cntp 22/03/2023 55 0

 • Ebook Thi nhân Việt Nam hiện đại (Quyển thượng): Phần 1

  Ebook Thi nhân Việt Nam hiện đại (Quyển thượng): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thi nhân Việt Nam hiện đại (Quyển thượng)" giới thiệu đến bạn đọc các thông tin và tác phẩm của các thi nhân như Tản Đà, Thúc Gia Thị, Cao Ngọc Anh, Huyền Mặc Đạo Nhân, Thượng Tân Thị, Chiêu Dương, Á Nam, Thiên Thê, Nhượng Tống, Tạ Nguyên Minh, Tương Phổ, Đông Hồ, Đông Xuyên, Nam Trân, Phan Văn Dật,... Mời các bạn cùng...

   195 p cntp 28/02/2023 59 0

 • Ebook Thi nhân Việt Nam hiện đại (Quyển thượng): Phần 2

  Ebook Thi nhân Việt Nam hiện đại (Quyển thượng): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thi nhân Việt Nam hiện đại (Quyển thượng)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc các thông tin và tác phẩm của các thi nhân như J.Leiba, Mộng Tuyết, Nguyễn Nhược Pháp, Mai Lâm, Thúc Tề, Khổng Dương, Hàn Mặc Tử, Bàng Bá Lân, Đoàn Thêm, Phạm Đình Tân, Phan Phong Linh, Toan Ánh, Thẩm Thệ Hà, Lê Văn Tất, Hoài Trinh,... Mời các bạn cùng...

   200 p cntp 28/02/2023 55 0

 • Ebook Tìm hiểu di tích, địa danh xã Hội An: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu di tích, địa danh xã Hội An: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tìm hiểu di tích, địa danh xã Hội An" cung cấp cho bạn đọc thông tin: vài nét về xã Hội An; đặc điểm của làng Hội An; ấp An Phú - sơ lược về ấp An Phú; ấp Thị 2 - sơ lược về ấp Thị 2; ấp Thị 1 - sơ lược về ấp Thị 1;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p cntp 28/02/2023 63 0

 • Ebook Tìm hiểu di tích, địa danh xã Hội An: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu di tích, địa danh xã Hội An: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tìm hiểu di tích, địa danh xã Hội An" cung cấp cho bạn đọc thông tin về: ấp An Ninh - sơ lược về ấp An Ninh; ấp An Thuận - sơ lược về ấp An Thuận; ấp An Khương - sơ lược về ấp An Khương; ấp An Thới - sơ lược về ấp An Thới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p cntp 28/02/2023 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp