• Ebook Một số phương pháp phân tích điện hóa: Phần 1

  Ebook Một số phương pháp phân tích điện hóa: Phần 1

  Ebook "Một số phương pháp phân tích điện hóa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản, kiến thức cơ sở, các quy luật của phương pháp phân tích điện hóa; Phương pháp phân tích điện thế, chuẩn độ đo thế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p cntp 31/10/2023 43 0

 • Ebook Một số phương pháp phân tích điện hóa: Phần 2

  Ebook Một số phương pháp phân tích điện hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Một số phương pháp phân tích điện hóa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp phân tích điện phân; Phương pháp phân tích cực phổ; Giới thiệu sơ lược phương pháp phân tích điện hóa hiện đại von-ampe hòa tan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p cntp 31/10/2023 33 1

 • Ebook Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học (Tập 10: Ví dụ và bài tập): Phần 1

  Ebook Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học (Tập 10: Ví dụ và bài tập): Phần 1

  Ebook "Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học (Tập 10: Ví dụ và bài tập)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bơm - quạt - máy nén; Phân loại bằng phương pháp cơ học chất lỏng, thủy động lực học tầng sôi, khuấy trộn trong môi trường lỏng; Sự truyền nhiệt trong thiết bị hóa học; Cô đặc và kết tinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   220 p cntp 31/10/2023 40 0

 • Ebook Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học (Tập 10: Ví dụ và bài tập): Phần 2

  Ebook Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học (Tập 10: Ví dụ và bài tập): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học (Tập 10: Ví dụ và bài tập)" tiếp tục trình bày các nội dung: Truyền khối - hấp thu; Chưng cất; Trích ly; Hấp phụ; Sấy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   248 p cntp 31/10/2023 37 0

 • Ebook Hóa học và sinh học: Phần 1

  Ebook Hóa học và sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa sinh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hóa học glucid; hóa học lipid; hóa học acid amin; protein và hemoglobin; hóa học acid nucleic, enzym; năng lượng sinh học; chuyển hóa lipid và lipoprotein; chuyển hóa acid amin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   157 p cntp 31/10/2023 52 2

 • Ebook Hóa học và sinh học: Phần 2

  Ebook Hóa học và sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hóa sinh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chuyển hóa hemoglobin, chuyển hóa acid nucleic, sinh tổng hợp protein, hóa sinh màng tế bào, hóa sinh hormon, sự trao đổi muối nước, khí máu và sự thang bằng acid - base, hóa sinh gan, hóa sinh thận và nước tiểu, hóa sinh máu, hóa sinh cơ, hóa sinh thần kinh, hóa sinh các...

   190 p cntp 31/10/2023 25 0

 • Giáo trình Hóa lý - Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Hóa lý - Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình "Hóa lý - Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học" trình bày nội dung hai chương đầu bao gồm: Cơ sở hóa học lượng tử, cấu trúc electron nguyên tử. Sách dùng làm tài liệu học tập dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các trường đại học thuộc khối công nghệ, kỹ thuật.

   70 p cntp 27/07/2023 51 0

 • Giáo trình Hóa lý - Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Hóa lý - Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 3 giáo trình "Hóa lý - Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học" trình bày các nội dung: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học, một số phương pháp vật lý nghiên cứu cấu tạo phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p cntp 27/07/2023 51 0

 • Bài giảng Cơ sở hóa học phân tích: Chương 2 - Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ

  Bài giảng Cơ sở hóa học phân tích: Chương 2 - Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ

  Bài giảng "Cơ sở hóa học phân tích: Chương 2 - Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cân bằng axit – bazơ trong nước; Phản ứng axit – bazơ; Hằng số axit, hằng số bazơ, tích số ion của nước; Tính pH của các dung dịch axit - bazơ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   15 p cntp 27/07/2023 39 0

 • Bài giảng Cơ sở hóa học phân tích: Chương 3 - Phương pháp chuẩn độ phức chất

  Bài giảng Cơ sở hóa học phân tích: Chương 3 - Phương pháp chuẩn độ phức chất

  Bài giảng "Cơ sở hóa học phân tích: Chương 3 - Phương pháp chuẩn độ phức chất" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phương pháp chuẩn độ phức chất; Cấu tạo của phức chất; Cân bằng trong dung dịch phức; Chuẩn độ tạo phức. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   10 p cntp 27/07/2023 37 0

 • Bài giảng Cơ sở hóa học phân tích: Chương 4 - Phương pháp chuẩn độ kết tủa

  Bài giảng Cơ sở hóa học phân tích: Chương 4 - Phương pháp chuẩn độ kết tủa

  Bài giảng "Cơ sở hóa học phân tích: Chương 4 - Phương pháp chuẩn độ kết tủa" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phương pháp chuẩn độ kết tủa; Cân bằng dị thể; Chuẩn độ kết tủa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   8 p cntp 27/07/2023 37 0

 • Bài giảng Cơ sở hóa học phân tích: Chương 1 - Đại cương về các phương pháp phân tích thể tích

  Bài giảng Cơ sở hóa học phân tích: Chương 1 - Đại cương về các phương pháp phân tích thể tích

  Bài giảng "Cơ sở hóa học phân tích: Chương 1 - Đại cương về các phương pháp phân tích thể tích" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được bản chất các phản ứng (cân bằng) xảy ra trong dung dịch; Sự thay đổi nồng độ của ion chất cần nghiên cứu trong dung dịch một cách trực tiếp hay gián tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài...

   38 p cntp 27/07/2023 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp25280vi