• Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Toán tử tải bội, kế thừa, khuôn hình, các dòng xuất nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p cntp 21/05/2023 79 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình "Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng" sẽ cung cấp một cách tiếp cận tổng thể về phương pháp lập trình hướng đối tượng đồng thời cũng cung cấp các kỹ thuật cơ bản về phát triển các ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình C++, một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng thông dụng nhất hiện nay. Sách được chia...

   112 p cntp 21/05/2023 105 1

 • Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 1

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích Header của email và cách truy tìm người gửi email; Phương pháp thu thập địa chỉ email; Loại bỏ email trùng lặp và kiểm tra tính xác thực của email; Phương pháp gửi thư rác; Phương pháp gửi thư nặc danh và...

   90 p cntp 28/11/2022 66 1

 • Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 2

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý email bằng Outlook; Phương pháp phòng chống thư rác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p cntp 28/11/2022 62 1

 • Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 1

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 1

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 1 gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 giới thiệu về Symantec Ghost; chương 2 tìm hiểu những vấn đề cơ bản Symantec Ghost; chương 3 cài đặt Symantec Ghost; chương 4 quản lý tập tin ảnh, cấu hình tài nguyên của các máy tính; chương 5 tạo và thực thi tác vụ; chương 6 lưu...

   143 p cntp 28/11/2022 57 1

 • Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 2

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 2

  Ebook Chương trình sao chép ổ cứng Norton Ghost: Phần 1 gồm có 10 chương với những nội dung chính sau: Chương 10 tùy chọn mở rộng của console; chương 11 những tùy chọn trong tập tin ảnh; chương 12 sử dụng Multicasting để tạo và nạp ảnh; chương 13 thực hiện Multicast từ dòng lệnh; chương 14 Multicasting và địa chỉ Ip; chương 15 dùng Symantec Ghost như một...

   126 p cntp 28/11/2022 72 1

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - Trần Hạnh Nhi

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc dữ liệu động; cấu trúc cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p cntp 28/11/2022 81 1

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu; tìm kiếm và sắp xếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p cntp 28/11/2022 81 3

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Danh sách tuyến tính; tập hợp; ánh xạ; ngăn xếp; hàng đợi; sắp xếp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p cntp 28/11/2022 57 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy quay lui

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy quay lui

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy quay lui. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Tổng quan đệ quy quay lui; bài toán liệt kê xâu nhị phân; bài toán liệt kê nghiệm nguyên dương phương trình tuyến tính; thuật toán nhánh và cận;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   66 p cntp 28/11/2022 80 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Graphs

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Graphs

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Graphs. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Đồ thị và các thuật ngữ liên quan; tìm kiếm theo chiều sâu; tìm kiếm theo chiều rộng; chu trình Euler; thuật toán Dijkstra sử dụng hàng đợi ưu tiên; thuật toán Kruskal sử dụng disjoint-set structure;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   141 p cntp 28/11/2022 64 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Chia để trị

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Chia để trị

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Chia để trị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Tổng quan chia để trị; ví dụ minh họa; độ phức tạp chia để trị; sắp xếp trộn; giảm để trị;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   31 p cntp 28/11/2022 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp25290vi