• CẤU TẠO CƠ CẤU CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP CƠ CẤU ĐẶC BIỆT

  CẤU TẠO CƠ CẤU CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP CƠ CẤU ĐẶC BIỆT

  1. Chi tiết máy: cơphận nhỏ nhất tháo rời từ một máy.2. Khâu: một hay nhiềuCTM lắp chặt với nhau thành một vật cứng; có chuyển động tương đối với các vật cứng khác.3. Khớp: a/ Bậc tự do: khả năng chuyển động độc lập. b/ Ràng buộc: bậc tự do bị triệt tiêu do 2 khâu luôn tiếp xúc nhau theo một cách nào đó. c/ Thành phần khớp động:...

   50 p cntp 28/12/2012 485 4

 • Đề tài:mô phỏng tìm hiểu nguyên lý làm việc và các ứng dụng của cơ cấu cam không gian

  Đề tài:mô phỏng tìm hiểu nguyên lý làm việc và các ứng dụng của cơ cấu cam không gian

  Cam là một thành phần cơ học của một máy móc mà được sử dụng để truyền chuyển động cho một thành phần khác, được gọi là người theo, thông qua một chương trình chuyển động theo quy định của tiếp xúc trực tiếp. Một cơ cấu cam bao gồm ba yếu tố: cam, đi theo (hoặc đi theo hệ thống), và khung . . Đi theo là tiếp xúc trực tiếp với các cam.Cam...

   25 p cntp 28/12/2012 508 3

 • CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  Lọc bồ hóng đã và đang được tiếp tục nghiên cứu nhằm làm giảm mức độ gây ô nhiễm của khí xả động cơ Diesel. Tuy nhiên kĩ thuật này có được áp dụng một cách rộng rãi trong tương lai hay không còn phụ thuộc vào những tiến bộ liên quan đến sự phát triển của lõi lọc, sự bố trí hệ thống lọc trên ô tô và sự phát triển của các chất...

   20 p cntp 28/12/2012 651 2

 • CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  Cũng như động cơ xăng, hồi lưu khí xả là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm mức độ phát sinh NOx trong động cơ Diesel. Tuy nhiên, về mặt kết cấu, hệ thống hồi lưu khí xả trên động cơ Diesel phức tạp hơn vì độ chân không trên đường nạp quá bé không đủ sức mở van hồi lưu.

   11 p cntp 28/12/2012 1442 3

 • CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

   Mức độ phát sinh bồ hóng của động cơ Diesel lắp trên ô tô du lịch ở Châu Âu đã giảm từ 0,50 g/km xuống 0,08g/km.  Với tốc độ tiến bộ như hiện nay trong nghiên cứu quá trình cháy và nâng cao tính chất nhiên liệu, trong những năm tới đây, các thế hệ động cơ Diesel mới có thể thỏa mãn được tiêu chuẩn Euro 2000 (khoảng 0,05 g/km).  Bồ...

   15 p cntp 28/12/2012 463 3

 • CHƯƠNG 5: BỒ HÓNG TRONG QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA ĐC DIEZEL

  CHƯƠNG 5: BỒ HÓNG TRONG QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA ĐC DIEZEL

  Carbon: Thành phần này ít nhiều phụ thuộc vào nhiệt độ cháy và hệ số dư lượng không khí trung bình, đặc biệt là khi động cơ hoạt động ở chế độ đầy tải hoặc quá tải. Dầu bôi trơn không cháy: Đối với động cơ cũ thành phần này chiếm tỉ lệ lớn. Lượng dầu bôi trơn bị tiêu hao và lượng hạt bồ hóng có quan hệ với nhau.

   8 p cntp 28/12/2012 514 2

 • Chương 4: Thành phần khí thải HC và CO

  Chương 4: Thành phần khí thải HC và CO

  Sự phát sinh hydrocarbure chưa cháy HC, là do quá trình cháy không hoàn toàn hoặc do một bộ phận hỗn hợp nằm ngoài khu vực lan tràn màng lửa. Điều này xảy ra do: -Sự không đồng nhất của hỗn hợp. -Do sự dập tắt màng lửa ở khu vực gần thành. -Trong các không gian chết, nghĩa là ở khu vực có nhiệt độ thấp, (khác với sự hình thành CO và NOx...

   16 p cntp 28/12/2012 1159 2

 • CHƯƠNG 3:THÀNH PHẦN KHÍ THẢI NOX

  CHƯƠNG 3:THÀNH PHẦN KHÍ THẢI NOX

  Trong trường hợp NO2 sinh ra trong ngọn lửa bị làm mát ngay bởi môi chất có nhiệt độ thấp thì phản ứng (2-5) bị khống chế, nghĩa là NO2 tiếp tục tồn tại trong sản vật cháy. Vì vậy khi động cơ xăng làm việc kéo dài ở chế độ không tải thì nồng độ NO2 trong khí xả sẽ gia tăng.

   16 p cntp 28/12/2012 472 3

 • Chương 2: Quy trình đo các chỉ tiêu ô nhiễm của oto

  Chương 2: Quy trình đo các chỉ tiêu ô nhiễm của oto

  - Chu trình thử của Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, mỗi chu trình thử gắn với một tiêu chuẩn khí thải. - Do yêu cầu cấp thiết của việc hoà nhập với khu vực và thế giới, nước ta dự định sẽ lấy tiêu chuẩn Châu Âu làm nền tảng cho hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. - Dưới đây sẽ trình bày chu trình thử Châu Âu

   13 p cntp 28/12/2012 450 3

 • SỨC BỀN VẬT LIỆU-Chương 6

  SỨC BỀN VẬT LIỆU-Chương 6

  Mômen quán tính của mặt cắt ngang. Khi mômen quán tính ly tâm đối với hệ trục nào đó bằng không thì hệ trục đó được gọi là hệ trục quán tính chính. Nếu hệ trục quán tính chính qua trọng tâm mặt cắt thì được gọi là hệ trục quán tính trung tâm. Tại bất kỳ điểm nào trên mặt phẳng của mặt cắt ta cũng có thể xác định được một hệ...

   54 p cntp 28/12/2012 513 4

 • SỨC BỀN VẬT LIỆU-Chương 4

  SỨC BỀN VẬT LIỆU-Chương 4

  Các giả thiết về biến dạng GT1: Giả thiết mặt cắt ngang phẳng Mặt cắt ngang trước biến dạng là phẳng và vuông góc với trục thanh, sau biến dạng vẫn phẳng và vuông góc với trục. GT2: Giả thiết về các thớ dọc Các lớp vật liệu dọc trục không có tác dụng tương hỗ với nhau (không chèn ép, xô đẩy lẫn nhau). Vật liệu làm việc trong giai...

   70 p cntp 28/12/2012 479 7

 • SỨC BỀN VẬT LIỆU-Chương 3

  SỨC BỀN VẬT LIỆU-Chương 3

  Gọi hợp lực của các nội lực phân bố trên mặt cắt ngang của thanh là R ( có điểm đặt, phương chiều chưa biết). - Dời R về trọng tâm O của mặt cắt ngang có phương bất kỳ. Liên hệ giữa nội lực và ứng suất: Cá thành phần nội lực liên hệ với các thành phần ứng suất như nhau.

   34 p cntp 28/12/2012 551 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp