• Ebook Thiết kế trang phục: Phần 1

  Ebook Thiết kế trang phục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế trang phục" cung cấp cho người đọc các kiến thức 3 chương đầu bao gồm: Thiết kế theo bộ rập cơ sở, thiết kế theo số đo cụ thể cho các trang phục nam và nữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p cntp 23/11/2023 9 0

 • Ebook Thiết kế trang phục: Phần 2

  Ebook Thiết kế trang phục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thiết kế trang phục" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết kế theo số đo cụ thể, thiết kế trang phục truyền thống, thiết kế trang phục lót, thiết kế trang phục bơi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p cntp 23/11/2023 9 0

 • Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1 - PGS. TS Võ Văn Nhị

  Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1 - PGS. TS Võ Văn Nhị

  Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: bài tập và một số bài giải; một số đáp án và bài giải gợi ý; câu hỏi trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p cntp 23/11/2023 12 1

 • Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 2 - PGS. TS Võ Văn Nhị

  Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 2 - PGS. TS Võ Văn Nhị

  Tiếp nội dung phần 1, Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tóm tắt lý thuyết; một số sơ đồ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p cntp 23/11/2023 6 0

 • Ebook Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã - Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán: Phần 1

  Ebook Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã - Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán: Phần 1

  Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã - Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quy định chung về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p cntp 23/11/2023 9 0

 • Ebook Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã - Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán: Phần 2

  Ebook Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã - Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã - Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p cntp 23/11/2023 9 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1 - TS. Nguyễn Tuấn Duy, TS. Đặng Thị Hòa

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1 - TS. Nguyễn Tuấn Duy, TS. Đặng Thị Hòa

  Phần 1 của cuốn giáo trình Kế toán tài chính trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Những vấn đề chung về kế toán tài chính doanh nghiệp; Chương 2 - Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu; Chương 3 - Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp; Chương 4 - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 5 - Kế toán tài sản cố...

   222 p cntp 23/11/2023 12 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2 - TS. Nguyễn Tuấn Duy, TS. Đặng Thị Hòa

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2 - TS. Nguyễn Tuấn Duy, TS. Đặng Thị Hòa

  Phần 2 của cuốn giáo trình Kế toán tài chính tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 7 - Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh; Chương 8 - Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh; Chương 9 - Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; Chương 10 - Kế toán nợ phải trả; Chương 11 - Kế toán vốn chủ sở hữu; Chương 12 - Báo cáo tài chính;......

   316 p cntp 23/11/2023 8 0

 • Ebook Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại: Phần 1

  Ebook Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại: Phần 1

  Ebook "Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại; Pháp luật điều chỉnh thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại Việt Nam;... Mời các bạn...

   124 p cntp 23/11/2023 7 0

 • Ebook Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại: Phần 2

  Ebook Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Luật Thương mại; Nghị định của Chính phủ số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   48 p cntp 23/11/2023 8 0

 • Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 1

  Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 1

  Sách tham khảo "Xúc tiến thương mại" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Toàn cầu hoá và phát triển thương mại; tổ chức thương mại thế giới; các tiếp cận của khu vực đối với tự do hoá thương mại;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p cntp 23/11/2023 7 0

 • Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 2

  Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Sách tham khảo "Xúc tiến thương mại" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xây dựng mạng lưới cơ quan hỗ trợ xúc tiến thương mại; tiếp cận các thị trường toàn cầu và trở thành hãng kinh doanh quốc tế; thuận lợi hoá thương mại và thương mại điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p cntp 23/11/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp200vi