• Ebook Sổ tay mạ điện: Phần 1

  Ebook Sổ tay mạ điện: Phần 1

  Tài liệu "Sổ tay mạ điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Gia công bề mặt kim loại bằng phương pháp cơ học; Gia công bề mặt kim loại bằng phương pháp cơ học; Gia công hóa học và điện hóa cho bề mặt kim loại; Phân loại và chọn lớp mạ, phủ; Mạ kẽm, cađimi, thiếc, chì; Mạ crom, mạ sắt; Mạ kim loại quý; Mạ hợp kim;... Mời các bạn cùng...

   221 p cntp 23/09/2023 3 0

 • Ebook Sổ tay mạ điện: Phần 2

  Ebook Sổ tay mạ điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ mạ điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các lớp phủ phi kim; Các quy trình công nghệ mạ; Kiểm tra chất lượng lớp mạ; Vật tư dùng trong xưởng mạ; Thiết bị gia công bề mặt vật mạ; Bể mạ và thiết bị mạ, Thiết bị điện trong xưởng mạ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   200 p cntp 23/09/2023 1 0

 • Ebook Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook "Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử phát triển mạ crom; Giới thiệu về mạ crom; Lý thuyết điện kết tủa crom; Dung dịch mạ crom; Cấu tạo và tính chất lớp mạ crom; Công nghệ mạ crom trang sức;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p cntp 23/09/2023 4 0

 • Ebook Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Mạ crom: Lý thuyết và ứng dụng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công nghệ crom cứng; Sai hỏng và cách chữa; Xử lý nước thải mạ crom. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p cntp 23/09/2023 4 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 1

  Tài liệu "Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thanh công cụ Sketch Tools; giới thiệu chức năng các công cụ tiện ích trong thiết kế 3D; Công cụ Extrude, Mirror, Pattern, Fillet, Chamfer, Hole, Shell; Sử dụng công cụ Revolve, SWeep, Loft;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p cntp 23/09/2023 3 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công cụ Linear Patterns, Circular Pattern; Tạo tấm Sheet metal; Bản vẽ lắp; Bản vẽ kĩ thuật; Ví dụ tạo khuôn đúc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p cntp 23/09/2023 3 0

 • Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung về phép biện chứng duy vật; Khảo lược về lịch sử phép biện chứng; Lý luận biến chứng duy vật - lý luận về hoạt động thực tiễn của con người;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p cntp 23/09/2023 2 0

 • Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản lý doanh nghiệp; Triết lý quản lý là một trong những yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp; Triết lý về quản trị nhân sự tại doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   129 p cntp 23/09/2023 2 0

 • Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu "Quản trị chuỗi cung ứng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuỗi cung ứng trong thế kỷ 21; Hoạt động giao vận tích hợp; Lập kế hoạch chuỗi cung ứng tổng hợp; Quản trị dự trữ trong chuỗi cung ứng; Hệ thống vận chuyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   231 p cntp 23/09/2023 3 0

 • Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị chuỗi cung ứng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản trị hoạt động vận chuyển trong chuỗi cung ứng; Quản trị hoạt động kho bãi trong chuỗi cung ứng; Đóng gói và xếp dỡ hàng hóa trong chuỗi cung ứng; Chuỗi cung ứng toàn cầu; Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng; Kế hoạch mạng lưới và...

   275 p cntp 23/09/2023 1 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 1

  Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 1

  Ebook "Quản trị kinh doanh đương đại" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: xu thế mới và tri thức mới về quản trị kinh doanh; Quản trị tri thức - Xu hướng đổi mới của quản trị kinh doanh hiện đại; Một số công cụ đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp; Vai trò của nhà quản trị trực tiếp trong tạo động lực cho người lao động;... Mời các...

   185 p cntp 23/09/2023 0 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 2

  Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị kinh doanh đương đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình, công cụ, phương pháp mới về quản trị kinh doanh; Ứng dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ; Nghiên cứu mô hình JIT; đường cong 80/20 và ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp; Giá trị thương hiệu và phương pháp xác...

   151 p cntp 23/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp200vi