• Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 1

  Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 1

  Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những thông số cơ bản của thiết bị nâng; Chế độ làm việc của thiết bị nâng; Cáp - ròng rọc - tang - palăng; Các thiết bị phanh hãm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p cntp 23/11/2023 4 0

 • Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 2

  Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tính toán thiết kế máy nâng chuyển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cầu trục; Cấu tạo và cơ cấu thay đổi tầm với của cần trục tháp; Cấu tạo và ứng dụng của băng tải; Cấu tạo và phân loại vít tải. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   72 p cntp 23/11/2023 9 0

 • Ebook Lý thuyết đàn nhớt: Phần 1

  Ebook Lý thuyết đàn nhớt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết đàn nhớt" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương trình cơ bản của lý thuyết biến dạng ứng suất, quan hệ giữa các ứng suất và biến dạng cả vật thể đàn hồi, quan hệ giữa các thành phần ứng suất và biến dạng ở vật liệu đàn hồi nhớt tuyến tính, phương pháp mô hình, trạng thái ứng suất ba chiều,...

   84 p cntp 23/11/2023 4 0

 • Ebook Lý thuyết đàn nhớt: Phần 2

  Ebook Lý thuyết đàn nhớt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lý thuyết đàn nhớt" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp giải các bài toán (phương pháp biến đổi Laplax), sự lan truyền sóng trong vật liệu đàn nhớt, phương pháp modun phức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p cntp 23/11/2023 4 0

 • Ebook Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1

  Ebook Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1

  Tài liệu "Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tính toán cân bằng công suất, đề xuất các phương án nối dây nhà máy điện; Tính toán chọn máy biến áp; Tính toán kinh tế - kỹ thuật, chọn phương án tối ưu; Tính toán ngắn mạch;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   76 p cntp 23/11/2023 5 0

 • Ebook Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Ebook Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chọn khí cụ điện và dây dẫn; Chọn máy cắt và dao cách ly; Chọn kháng điện phân loại; Chọn máy biến áp đo lường; Tính toán tự dùng; Điện từ dùng của nhà máy nhiệt điện; Điện từ dùng của nhà máy thủy...

   169 p cntp 23/11/2023 6 0

 • Ebook Tạo website hướng database bằng PHP và MySQL (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tạo website hướng database bằng PHP và MySQL (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tạo website hướng database bằng PHP và MySQL (Tập 1)" trình bày những nội dung chính sau: chương 1 - cài đặt; chương 2 - làm việc với MySQL; chương 3 - tiếp cận ngôn ngữ PHP; chương 4 - xuất dữ liệu MySQL lên web;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   124 p cntp 23/11/2023 3 0

 • Ebook Tạo website hướng database bằng PHP và MySQL (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tạo website hướng database bằng PHP và MySQL (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tạo website hướng database bằng PHP và MySQL (Tập 1)" trình bày những nội dung chính sau: chương 5 - thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; chương 6 - hệ thống quản lý nội dung; chương 7 - định dạng và đệ trình nội dung; chương 8 - quản lý MySQL;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p cntp 23/11/2023 3 0

 • Ebook Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySQL 5.1: Phần 1

  Ebook Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySQL 5.1: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySQL 5.1" cung cấp cho bạn kiến thức từ chức năng của Website, cài đặt gói WampServer 2.0 và cấu hình để có thể vận hành ứng dụng Web bằng PHP, MySQL và Apache Web Server. Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p cntp 23/11/2023 4 0

 • Ebook Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySQL 5.1: Phần 2

  Ebook Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySQL 5.1: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySQL 5.1" trình bày những nội dung chính sau: khám phá thẻ HTML; lập trình kịch bản trình chủ PHP 5.3; khám phá website quản trị cơ sở dữ liệu MySQL; cơ sở dữ liệu MySQL 5.1;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   171 p cntp 23/11/2023 4 0

 • Ebook Tự học C# bằng hình ảnh: Phần 1

  Ebook Tự học C# bằng hình ảnh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tự học C# bằng hình ảnh" trình bày những nội dung chính sau: gồm 6 chương đầu giới thiệu các câu lệnh cơ bản trong lập trình C#, được viết trên nền Console; dạng bài tập If_Else; dạng bài tập Switch_Case; dạng bài tập While - Do_White; dạng bài tập For và Foreach; dạng bài tập xây dựng lớp - đối tượng; bài tập về mảng;......

   88 p cntp 23/11/2023 5 1

 • Ebook Tự học C# bằng hình ảnh: Phần 2

  Ebook Tự học C# bằng hình ảnh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tự học C# bằng hình ảnh" gồm chương 7 giới thiệu cách xây dựng các ứng dụng trên nền Windows Form, chủ yếu là các bài tập thực hành lập trình với các công cụ cơ bản thường được sử dụng trong C#. Qua 28 bài tập thực hành trong chương 7 với những hướng dẫn từng bước. Người học có thể tự mình tạo nên các ứng dụng...

   192 p cntp 23/11/2023 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp