• Giáo trình Probiotic và prebiotic: Phần 1

  Giáo trình Probiotic và prebiotic: Phần 1

  Giáo trình Probiotic và Prebiotic trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về khái niệm, một số tính chất về tiềm năng probiotic của vi sinh vật, cơ chế tác dụng của probiotic và prebiotic đối với sức khỏe. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   61 p cntp 27/07/2023 32 0

 • Giáo trình Probiotic và prebiotic: Phần 2

  Giáo trình Probiotic và prebiotic: Phần 2

  Nội dung giáo trình "Probiotic và prebiotic" bao gồm 5 chương: Vi sinh vật có chức năng probiotic; Tuyển chọn và bảo quản chế phẩm probiotic; Vai trò của probiotic đối với sức khỏe; Cơ chế tác dụng của probiotic; Prebiotic. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   79 p cntp 27/07/2023 30 0

 • Ebook Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng - Phần 1

  Ebook Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng - Phần 1

  Cuốn “Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001” cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về bộ tiêu chuẩn ISO 14000 và tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường; hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và giới thiệu một số kinh nghiệm áp dụng thực tế tại doanh nghiệp. Mời các...

   30 p cntp 27/07/2023 17 0

 • Ebook Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng - Phần 2

  Ebook Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng - Phần 2

  Cuốn “Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001” là sản phẩm của nhiệm vụ “Phát triển mạng lưới chia sẻ kiến thức về năng suất chất lượng”, được biên tập trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm...

   66 p cntp 27/07/2023 18 0

 • Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải; chương 2: các nguồn nước thải công nghiệp và chiến lược xử lý; chương 3: quá trình bùn hoạt tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   201 p cntp 27/07/2023 19 0

 • Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 2 gồm có 3 chương sau: Chương 4: mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải hiếu khí; chương 5: xử lý nước thải kỵ khí tốc độ cao; chương 6: mô hình hóa các bể phản ứng biogas. Mời các bạn cùng tham khảo.

   405 p cntp 27/07/2023 23 0

 • Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường cung cấp cho sinh viên trong trường cũng như những người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp những kiến thức cơ bản, luật pháp chính sách, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và môi trường. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 những vấn...

   165 p cntp 27/07/2023 26 0

 • Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường gồm có 2 chương, trình bày những nội dung sau: Chương 4 kỹ thuật vệ sinh môi trường lao động; chương 5 môi trường bảo vệ trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p cntp 27/07/2023 23 0

 • Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng trình bày phương pháp và cách tiếp cận mới có tính phòng ngừa ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả kinh tế trong hoạt động phát triển kinh tế. Khả năng tổ chức thực hiện sản xuất sạch hơn trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ, tiếp cận doanh nghiệp và thực hiện sản xuất sạch hơn. Thực hiện giảm chất thải tại...

   77 p cntp 27/07/2023 15 0

 • Bài giảng Sơ lược về phóng xạ và phương pháp kiểm nghiệm tổng hoạt độ phóng xạ alpha/beta trong mẫu nước

  Bài giảng Sơ lược về phóng xạ và phương pháp kiểm nghiệm tổng hoạt độ phóng xạ alpha/beta trong mẫu nước

  Bài giảng Sơ lược về phóng xạ và phương pháp kiểm nghiệm tổng hoạt độ phóng xạ alpha/beta trong mẫu nước trình bày các nội dung chính sau: Hiện tượng phóng xạ, các loại bức xạ thường gặp, đơn vị đo lường phóng xạ, khả năng ion hóa của các loại bức xạ, các loại nguồn phóng xạ, các ngành nghề trực tiếp tiếp xúc với phóng xạ,... Mời các...

   39 p cntp 27/07/2023 19 0

 • Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Nội dung của bài giảng giới thiệu tài nguyên nước; cân bằng nước toàn cầu; các nguồn nước; tài nguyên nước Việt Nam; đặc điểm môi trường sống trong thủy vực; các loại hình thủy vực nội địa; đặc tính thủy lý – hóa học của môi trường nước; nền đáy thủy vực; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước; hiện trạng sử dụng các nguồn...

   82 p cntp 27/07/2023 25 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước

  Bài giảng Cấp thoát nước

  Bài giảng Cấp thoát nước được biên soạn dựa trên các tài liệu tham khảo chính thống trong và ngoài nước, các tiêu chuẩn về tính toán thiết kế hệ thống cấp, thoát nước của Việt Nam. Nội dung bài giảng được cập nhật, phù hợp với thời lượng đào tạo 3 tín chỉ và được chia làm hai phần chính: Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước.

   159 p cntp 27/07/2023 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp