• Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của cuốn sách, phần 2 trình bày về các phong tục, tập quán, nghi lễ trong: tang, giỗ, tết, tế lễ, âm dương ngũ hành tồn tại ở nước ta từ xưa đến nay. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

   90 p cntp 26/06/2022 121 0

 • Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những điều nên biết về phong tục Việt Nam" cung cấp kiến thức cho người đọc về các phong tục, tập quán, nghi lễ trong các lĩnh vực: hôn nhân, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu. Mời các bạn tham khảo chi tiết hơn.

   110 p cntp 26/06/2022 96 1

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Phần 2

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các bài nghiên cứu về các nghề thủ công truyền thống, những cuộc hành trình thực và ảo, nghiên cứu văn hóa Thái, bảo quản, bảo tàng và công chúng, bảo tàng và công tác đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   327 p cntp 26/06/2022 82 0

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Phần 1

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các bài nghiên cứu về phim dân tộc học, y học dân gian - cây thuốc nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   216 p cntp 26/06/2022 93 0

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 1

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 1

  Tập sách 100 năm Đông Kinh nghĩa thục vừa được NXB Tri Thức ấn hành chính là thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu của nước ta về vấn đề trên, đó là một số tham luận đã được trình bày và thảo luận trong những cuộc hội thảo. Sách được chia thành 2 phần mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   236 p cntp 28/05/2022 92 1

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 2

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 2

  Với những học giả tên tuổi như Hoàng Như Mai, Vũ Khiêu, Phong Lê, Trần Hữu Tá, Chương Thâu... tập sách đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về sự kiện có thể được xem "là một cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa tiến hành bằng phương tiện giáo dục" (Hoàng Như Mai). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   163 p cntp 28/05/2022 97 1

 • Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 1

  Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 1

  Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp, cung cấp những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, từ việc giải nghĩa các khái niệm cơ bản như thờ, cúng, khấn, vái… Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   115 p cntp 28/05/2022 108 1

 • Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 2

  Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 2

  Cuốn sách cũng đi sâu phân tích ý nghĩa, cách thức tiến hành các nghi thức thờ cúng tổ tiên, góp phần duy trì và phát triển truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tính cố kết của cộng đồng người Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách

   78 p cntp 28/05/2022 95 0

 • Ebook Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía Bắc Việt Nam: Những kiến nghị và giải pháp - Phần 1

  Ebook Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía Bắc Việt Nam: Những kiến nghị và giải pháp - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung 2 chương đầu tiên bao gồm: Những vấn đề lý luận về giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi Việt Nam; thực trạng giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi ở ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p cntp 28/05/2022 60 0

 • Ebook Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía Bắc Việt Nam: Những kiến nghị và giải pháp - Phần 2

  Ebook Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía Bắc Việt Nam: Những kiến nghị và giải pháp - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung chương 3 - Khảo sát nhu cầu giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên Quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p cntp 28/05/2022 63 0

 • Ebook Hỏi - đáp về văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách gồm 51 câu hỏi - trả lời, là sự tổng hợp kết quả nghiên cứu của giới nghiên cứu khoa học, văn hóa nghệ thuật, được trình bày một cách ngắn gọn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các vấn đề văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, bao gồm cả kiến thức khoa học và nghiệp vụ ngành. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham...

   106 p cntp 25/04/2022 134 2

 • Ebook Hỏi - đáp về văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp, cung cấp những kiến thức cơ bản về nền văn hóa Việt Nam theo dòng chảy lịch sử từ quá khứ đến đương đại như: Khái niệm về văn hóa, khái niệm anh hùng văn hóa, anh hùng dân tộc, quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong lịch sử, chữ viết, chế độ khoa cử ở Việt Nam, các nền văn hóa khảo...

   82 p cntp 25/04/2022 139 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp275230vi