• Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 1

  Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 1

  Ebook "Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tục ngữ người Việt về văn hóa nông nghiệp - một số vấn đề lý luận chung; Đặc thù văn hóa nông nghiệp Việt Nam; Nhận diện tri thức tục ngữ về văn hóa nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p cntp 23/08/2022 106 0

 • Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 2

  Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử nông nghiệp của con người trong xã hội Việt Nam truyền thống; Tri thức tục ngữ về văn hóa nông nghiệp trong xã hội hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   179 p cntp 23/08/2022 107 0

 • Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 1

  Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 1

  Ebook "Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa - văn hóa dân gian và sự phát triển với quá trình đô thị hóa; Văn hóa dân gian và những biến đổi văn hóa - xã hội hiện nay; Về Folklore đô thị và nhận diện nó; Văn hóa đô thị Việt Nam trước xu thế hội nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   105 p cntp 23/08/2022 103 0

 • Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 2

  Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa ở một đô thị lớn - Thành phố Hồ Chí Minh; Văn hóa dân gian trong quá trình đô thị hóa; Một số vấn đề về giảng dạy và nghiên cứu văn hóa dân gian đô thị tại Thành phố Hồ...

   268 p cntp 23/08/2022 80 0

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Tập 2" lần này là sự tiếp nối tập I đã được NXB Khoa học xã hội xuất bản năm 1999. Đây là kết quả hoạt động khoa học và công tác nghiên cứu trong năm 1999 của các nhà khoa học trong Bảo tàng và các cộng tác viên của Bảo tàng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   239 p cntp 25/07/2022 120 1

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trưng bày ngoài trời - Những vấn đề bảo quản; truyền thông và công chúng; tư liệu nghe nhìn trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   265 p cntp 25/07/2022 123 1

 • Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 1

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere" giới thiệu các nghiên cứu của ông về: tôn giáo, lễ tế Nam Giao, lăng mộ người Việt, tang lễ và lăng vua Gia Long, tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng Nguồn Sơn (Quảng Bình). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết phần 1 của tài liệu!

   96 p cntp 25/07/2022 136 3

 • Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 2

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 2

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 2 giới thiệu các nghiên cứu của ông về: tôn giáo, lễ tế Nam Giao, lăng mộ người Việt, tang lễ và lăng vua Gia Long, tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng Nguồn Sơn (Quảng Bình). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết phần 2 của tài liệu!

   536 p cntp 25/07/2022 120 3

 • Ebook Truyện đọc lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Ebook Truyện đọc lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Truyện đọc Lịch sử Việt Nam (Tập 3) có nội dung gồm các phần còn lại nói về: chiến tranh Tố Cộng, cuộc khởi nghĩa Trà Bồng, đường Hồ Chí Minh trên bộ, đường Hồ Chí Minh trên biển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   161 p cntp 26/06/2022 103 0

 • Ebook Truyện đọc lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Ebook Truyện đọc lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Truyện đọc Lịch sử Việt Nam có nội dung giới thiệu về: khái quát Lịch sử Việt Nam từ sau Cách mạng tháng tám đến nay, quỹ độc lập và tuần lễ vàng, chống giặc dốt, cả nước cứu đói, Thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p cntp 26/06/2022 93 0

 • Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam" giới thiệu tới người đọc về một số lễ hội ở miền Trung và miền Nam. Đó là lễ hội đâm Trâu, lễ hội Cầu ngư, lễ Bà Chúa Xứ, lễ hội đua bò Bảy Núi,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p cntp 26/06/2022 83 0

 • Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam" giới thiệu tới người đọc hơn 100 lễ hội tiêu biểu, có tính điển hình ở các địa phương hay vùng miền trong cả nước. Phần 1 cuốn sách trình bày 58 lễ hội ở miền Bắc, cụ thể là lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, hội Lim, lễ hội chùa Dâu,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p cntp 26/06/2022 91 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp275230vi