• Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010

  Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010

  Để giúp người sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2010 làm quen và vận hành vào công tác kế toán của doanh nghiệp một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thì các tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo chương trình là điều hết sức cần thiết. Với cuốn hướng dẫn sử dụng, người dùng đã được làm quen và hiểu rõ hơn về các chức...

   159 p cntp 17/01/2012 818 18

 • Tự học Excel và thực hành tổ chức số liệu kế toán trên Excel - Phần 1

  Tự học Excel và thực hành tổ chức số liệu kế toán trên Excel - Phần 1

  Kiến thức cơ bản về Excel 1.1. Thao tác với bảng tính 1.1.1. Tạo một bảng tính mới - Bạn nhấp vào biểu tượng New trên thanh công cụ, hộp tác vụ xuất hiện như hình dưới đây. Trong hộp tác vụ, bạn nhấp chọn Blank Worbook để tạo một cửa sổ bảng tính mới.

   188 p cntp 17/01/2012 586 17

 • Chương 11. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

   Chương 11. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Mục tiêu chung Giúp cho người học nhận thức bản chất, nội dung, phương pháp, trình tự lập các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp. Trang bị cho người học phương pháp lập các báo cáo kế toán tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính,... trong doanh...

   74 p cntp 17/01/2012 498 15

 • Tự học Excel và thực hành tổ chức số liệu kế toán trên Excel - Phần 2

  Tự học Excel và thực hành tổ chức số liệu kế toán trên Excel - Phần 2

  Tổ chức số liệu kế toán trên Excel Phần này sẽ giúp các bạn làm kế toán trên Excel từ cách tổ chức dữ liệu đến việc tạo các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. Để nắm được phần này yêu cầu bạn phải nắm khá vững về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và có một số kiến thức cơ bản về Microsoft office excel chủ yếu là phần đã được...

   65 p cntp 17/01/2012 608 14

 • Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Bài tiểu luận của nhóm mình năm ngoái, mang tính chất tham khảo

   8 p cntp 23/05/2013 596 12

 • Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Nguyên lý kế toán

  Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Nguyên lý kế toán

  Bài 4: Vận dụng phương trình kế toán để trả lời các câu hỏi sau: a. Tài sản của công ty ABC là 650.000, vốn chủ sở hữu là 360.000. Nợ phải trả của công ty làbao nhiêu? b. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty NAH lần lượt là 95.000 và 32.000. Tài sản của công ty là bao nhiêu? c. Nợ phải trả của công ty NXN bằng 1/3 tổng tài sản, vốn...

   27 p cntp 27/11/2012 910 10

 • KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán...

   164 p cntp 19/07/2012 514 9

 • Bài tập Nguyên lý kế toán

  Bài tập Nguyên lý kế toán

  Phần này sinh viên cần nắm các vấn đề sau: bản chất của kế toán, các loại kế toán, đối tượng chung và đối tượng cụ thể của kế toán, phân loại đối tượng kế toán theo cơ cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản. Đồng thời cần biết các yêu cầu và nhiệm vụ, nguyên tắc của kế toán từ đó mà vận dụng và công tác kế toán trong thực tế.

   98 p cntp 27/11/2012 731 8

 • BÀI 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

  BÀI 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

  Bài 1 đã đề cập tổng quan về kế toán quản trị, phân biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. Qua bài 1 chúng ta cũng thấy được vai trò quan trọng của kế toán quản trị như một công cụ cung cấp thông tin cho nhà quản lý để ra các quyết định. Bài 2 sẽ đi sâu xem xét hoạt động đầu tiên của kế toán quản trị đó là phân loại chi phí...

   34 p cntp 17/01/2012 716 8

 • KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

  TSCĐ là những tư liệu lao động mà đơn vị dùng làm công cụ để hoạt động kinh doanh và phải có giá trị đơn vị từ 10 triệu đồng, thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. Phân loại * Theo phương pháp quản lý: - TSCĐ trong bảng cân đối kế toán: thuộc quyền sở hữu của NH. - TSCĐ ngoài bảng CĐKT: TS tạm giữ, TS thuê ngoài.

   63 p cntp 17/01/2012 425 7

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  Phân loại tín dụng ngân hàng - Cho vay từng lần. - Cho vay theo hạn mức tín dụng. - Cho vay theo dự án đầu tư. - Cho vay hợp vốn. - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng. - Các phương thức tín dụng khác: bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá.

   60 p cntp 17/01/2012 409 6

 • 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính

  124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính giúp cho các học viên, những cán bô công nhân viên làm trong ngành kế toán dễ dàng nắm bắt được những qui định chung của ngành tài chính kế toán để dễ dàng trong làm việc và học tập tốt nhất.

   92 p cntp 22/10/2013 595 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp