• Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung về phép biện chứng duy vật; Khảo lược về lịch sử phép biện chứng; Lý luận biến chứng duy vật - lý luận về hoạt động thực tiễn của con người;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p cntp 23/09/2023 2 0

 • Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản lý doanh nghiệp; Triết lý quản lý là một trong những yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp; Triết lý về quản trị nhân sự tại doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   129 p cntp 23/09/2023 2 0

 • Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu "Quản trị chuỗi cung ứng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuỗi cung ứng trong thế kỷ 21; Hoạt động giao vận tích hợp; Lập kế hoạch chuỗi cung ứng tổng hợp; Quản trị dự trữ trong chuỗi cung ứng; Hệ thống vận chuyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   231 p cntp 23/09/2023 3 0

 • Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị chuỗi cung ứng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản trị hoạt động vận chuyển trong chuỗi cung ứng; Quản trị hoạt động kho bãi trong chuỗi cung ứng; Đóng gói và xếp dỡ hàng hóa trong chuỗi cung ứng; Chuỗi cung ứng toàn cầu; Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng; Kế hoạch mạng lưới và...

   275 p cntp 23/09/2023 1 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 1

  Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 1

  Ebook "Quản trị kinh doanh đương đại" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: xu thế mới và tri thức mới về quản trị kinh doanh; Quản trị tri thức - Xu hướng đổi mới của quản trị kinh doanh hiện đại; Một số công cụ đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp; Vai trò của nhà quản trị trực tiếp trong tạo động lực cho người lao động;... Mời các...

   185 p cntp 23/09/2023 0 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 2

  Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị kinh doanh đương đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình, công cụ, phương pháp mới về quản trị kinh doanh; Ứng dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ; Nghiên cứu mô hình JIT; đường cong 80/20 và ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp; Giá trị thương hiệu và phương pháp xác...

   151 p cntp 23/09/2023 0 0

 • Ebook Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các kiểu doanh nghiệp; Quá trình lập kế hoạch; Kế toán và pháp chế; Vốn đầu tư; Quỹ đầu tư mạo hiểm; Marketing và bán hàng; Xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p cntp 27/08/2023 51 3

 • Ebook Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp" tiếp trình bày các nội dung chính sau: Quản lý, điều hành và tư vấn; Năng lực điều hành doanh nghiệp trên đường hoạt động; Chiến lược bành trướng toàn cầu; Lên kế hoạch cho cuộc chuyển nhượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   149 p cntp 27/08/2023 36 2

 • Ebook Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Cuốn "Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu" là một tài liệu bổ ích dành cho giảng viên và sinh viên giảng dạy và học tập trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong điều kiện học theo tín chỉ, đào tạo từ xa, tự học, bồi dưỡng kiến thức. Phần 1 của cuốn sách gồm bài giảng điện tử...

   68 p cntp 27/08/2023 30 0

 • Ebook Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Cuốn "Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu" nhằm giúp các chuyên gia kinh doanh, các doanh nhân, các giảng viên và sinh viên tăng cường kiến thức, nắm vững các luật và thông lệ quốc tế, rèn luyện các kỹ năng kinh doanh và giải quyết các tình huống, khả năng tham gia và xử lý các tranh chấp theo luật thương mại và thông lệ quốc tế. Nối tiếp phần 1,...

   100 p cntp 27/08/2023 27 0

 • Bài giảng Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 3 - Trần Văn Hòe

  Bài giảng Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 3 - Trần Văn Hòe

  Bài giảng "Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 3 - Trần Văn Hòe" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được thị trường quốc tế và đặc điểm của thị trường quốc tế; Thị trường khu vực và đặc điểm của thị trường khu vực... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

   8 p cntp 27/08/2023 9 0

 • Bài giảng Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 1 - Trần Văn Hòe

  Bài giảng Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 1 - Trần Văn Hòe

  Bài giảng "Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 1 - Trần Văn Hòe" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên hiểu được bản chất và đặc trưng của kinh doanh TMQT; Nắm vững các hoạt động của kinh doanh TMQT và giải thích được mối quan hệ giữa các hoạt động này. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

   10 p cntp 27/08/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp25340vi