Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử xác định hàm lượng polyphenol tổng trong sản phẩm cà phê rang xay

Nghiên cứu này khảo sát các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình chiết mẫu phân tích TPCs dựa trên ISO 14502- 1:2005, gồm thời gian chiết, tỷ lệ chiết, số lần chiết và kỹ thuật chiết ủ nhiệt có và không có sự hỗ trợ của siêu âm.