Đánh giá trạng thái làm việc kết cấu đường sắt bằng thiết bị đo động nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu

Bài viết Đánh giá trạng thái làm việc kết cấu đường sắt bằng thiết bị đo động nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu phân tích sự cần thiết phải sử dụng phương pháp đo động để kiểm tra đánh giá chất lượng kết cấu tầng trên đường sắt. Phân tích những ưu điểm quan trọng của phương pháp đo động so với công tác đo đạc tĩnh trong công tác quản lý hạ tầng kết cấu, nâng cao tốc độ, tải trọng trục, tính an toàn và tiện nghi cho hành khách đi tàu.