Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3: Mua hàng và quản lý nguồn cung

Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3: Mua hàng và quản lý nguồn cung. Chương này có nội dung trình bày về: Khái niệm và quy trình mua hàng; tiêu thức chọn nhà cung cấp; thuê ngoài trong chuỗi cung ứng; quy trình thuê ngoài; quản lý nguồn cung ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!