ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ DẦU TRÀN TRÊN BIỂN

Dầu mỏ ; thứ được ví với “ vàng đen” được coi là nguồn nguyên liệu vô cùng quý giá
không chỉ với từng cá nhân, từng quốc gia mà còn là toàn thể nhân loại. Sản phẩm của nó
được sử dụng rất nhiều trong đời sống kinh tế, sinh hoạt của con người hiện đại. Nhưng
“cung không đủ cầu” các quốc gia có nguồn dầu mỏ là quá ít so với hàng trăm quốc gia có
nhu cầu sử dụng chúng. Vì vậy việc khai thác và vận chuyển dầu thô ngày càng được đẩy
mạnh.
Hậu quả tất yếu đó là thảm họa tràn dầu đã , đang và sẽ đe dọa môi trường biển kéo
theo sau là những hậu quả không ngờ khác.
Để khắc phục sự cố này còn người đã đua ra nhiều phương pháp xứ lí như: phương
pháp cơ học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học.
“ Công nghệ sinh học” ra đời như một đòi hỏi cấp bách của nhân loại. Đó là một thuật
ngữ bao gồm rất nhiều ngành mà ứng dụng của chúng thì vô cùng đa dạng và quan trọng
không kém bất kì ngành nghề nào được cho là quan trọng. Nó ra đời với mục đích chung
là: “sản xuất ra các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống, phát triển kinh tế cũng như bảo
vệ môi trường ở quy mô công nghiệp.
Vì thế việc ứng dụng công nghệ sinh học vào việc xử lí dầu tràn là một lựa chọn đúng
đắn vì có thể khắc phục những khuyết điểm mà các phương pháp khác vấp phải đồng thời
hướng tới sự phát triển bền vững và sản xuất sạch trong đó ứng dụng công nghệ vi sinh
vật được coi la ngành mũi nhọn.