Khảo sát quy trình chế biến bột bí đỏ sấy khô và ứng dụng trong chế biến mì bí đỏ

Nghiên cứu này thực hiện khảo sát quy trình chế biến bột bí đỏ sấy khô và ứng dụng trong chế biến mì bí đỏ nhằm nâng cao giá trị cho nông sản Việt Nam. Đầu tiên bí đỏ được sơ chế, chần ở các thời gian khác nhau và sấy ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau để bí đạt độ ẩm ≤ 7,5%. Mời các bạn tham khảo!