CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Một khi Công ty đã phân khúc thị trường một cách cẩn thận, lựa chọn được những nhóm khách hàng mục tiêu và xác định được cách định vị mong muốn trên thị trường, thì nó sẵn sàng để phát triển và tung ra thị trường những sản phẩm. Trong đời sống của sản phẩm, công ty thường thay đổi chiến lược Marketing
của mình. Sở dĩ như vậy không chỉ là tình hình kinh tế thay đổi và các đối thủ cạnh
tranh tung ra những đợi tiến công mới. mà còn là vì sản phẩm đó đã trải qua những
giai đoạn mới của sự quan tâm và yêu cầu của người mua.