• Những nhân tố tác động đến kế toán trong thời đại kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Những nhân tố tác động đến kế toán trong thời đại kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết này cung cấp tư liệu hỗ trợ cho việc nghiên cứu thiết kế hệ thống kế toán theo mô hình mới, nhóm tác giả trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, đánh giá thực trạng về những nhân tố tác động đến lĩnh vực kế toán trong thời kỳ CMCN 4.0 và nhận diện những vấn đề đặt ra đối với kế toán Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn...

   16 p cntp 21/05/2023 18 0

 • Kế toán khoản phải thu khách hàng theo chuẩn mực kế toán và hướng dẫn chế độ kế toán Việt Nam

  Kế toán khoản phải thu khách hàng theo chuẩn mực kế toán và hướng dẫn chế độ kế toán Việt Nam

  Nội dung của nghiên cứu này trình bày các nguyên tắc kế toán khoản phải thu khách hàng và các phương pháp kế toán một số nghiệp vụ cơ bản. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính trên cơ sở đọc hiểu và biết vận dụng các cơ sở lý thuyết vào hạch toán các nghiệp vụ trong thực tế. Mời các bạn tham khảo!

   6 p cntp 21/05/2023 10 0

 • Nghiên cứu về nguyên tắc thận trọng của kế toán

  Nghiên cứu về nguyên tắc thận trọng của kế toán

  Nội dung bài viết trình bày nguyên tắc thận trọng giúp doanh nghiêp việc xem xét, cân nhắc, phân tích, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn để giảm thiểu rủi ro cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán trong việc ra quyết định kinh tế. tuy nhiên, nguyên tắc này yêu cầu không được đánh giá cao...

   5 p cntp 21/05/2023 10 0

 • Kiểm toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Kiểm toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Mục đích của bài viết này xác định những đặc điểm cơ bản của Công nghiệp 4.0 và những công nghệ cơ bản sẽ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới: kiểm toán 4.0 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p cntp 21/05/2023 13 0

 • Nghiên cứu phương pháp tiếp cận kế toán thực tế đối với tài sản di sản

  Nghiên cứu phương pháp tiếp cận kế toán thực tế đối với tài sản di sản

  Bài viết này trình bày về cách tiếp cận kế toán thực tế đối với TSDS nhằm mục tiêu xem xét liệu có những hạn chế pháp lý, văn hoá hay xã hội về việc xử lý TSDS hay không, việc xử lý kế toán TSDS trên báo cáo kết quả hoạt động như thế nào và nghiên cứu ảnh hưởng của nó đến độ tin cậy của thông tin được trình bày trong báo cáo tài...

   10 p cntp 21/05/2023 18 0

 • Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán trong thời kỳ cách mạng 4.0

  Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán trong thời kỳ cách mạng 4.0

  Bài viết nêu lên tình hình nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hơn nữa đang trong thời kỳ thành tựu của cách mạng 4.0 đang được áp dụng rộng rãi. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội và những thách thức trong các lĩnh vực. Có một vấn đề với nghề kế toán hiện nay là sinh viên mới tốt nghiệp các trường chưa đáp ứng được...

   6 p cntp 21/05/2023 9 0

 • Chênh lệch giữa kế toán và thuế trong hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Chênh lệch giữa kế toán và thuế trong hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này trình bày sự khác nhau cơ bản dẫn đến chênh lệch tạm thời, chênh lệch vĩnh viễn giữa kế toán và thuế trong hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   6 p cntp 21/05/2023 12 0

 • Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết tập trung phân tích tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống này. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p cntp 21/05/2023 20 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán các ước tính kế toán tại Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán các ước tính kế toán tại Việt Nam

  Bài viết trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng kiểm toán các ước tính kế toán tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy sau khi đã tiến hành kiểm định thang đo Crobach Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Dữ liệu nghiên cứu dựa trên kết quả khảo sát 172 đối tượng tại 18 công ty kiểm toán độc lập trên...

   20 p cntp 21/05/2023 21 0

 • Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị

  Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị

  Bài viết nêu lên thực trạng ngày nay, quy mô ngành sợi ngày càng mở rộng và doanh nghiệp (DN) còn lúng túng trong việc vận dụng kế toán quản trị (KTQT). Đặc biệt là xây dựng mô hình KTQT trong DN kinh doanh sợi là hết sức cần thiết. Xây dựng mô hình KTQT là việc bố trí, sắp xếp và phân công công việc cho những người làm công tác KTQT sao cho phù hợp...

   8 p cntp 21/05/2023 15 0

 • Xác định và xếp hạng các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nhiệp xây lắp của kiểm toán độc lập

  Xác định và xếp hạng các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nhiệp xây lắp của kiểm toán độc lập

  Bài viết đã tổng hợp các yếu tố có thể ảnh hưởng đến đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp xây lắp do kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện đồng thời để kiểm tra tính hợp lệ và độ tin cậy của bảng câu hỏi về các yếu tố đã xác định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p cntp 21/05/2023 21 0

 • Cách thức áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam: Tại sao và như thế nào?

  Cách thức áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam: Tại sao và như thế nào?

  Trong khoảng 5 năm trở lại đây, việc áp dụng các Chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IFRS) được đề cập khá nhiều tại Việt Nam. Nhiều chuyên gia trong nước cũng đã có nhiều chuyên đề nghiên cứu về áp dụng IFRS tại Việt Nam. Do vậy, nhìn chung đã có những nhận thức đáng kể về lợi ích, sự cần thiết cũng như những thách thức đặt ra...

   6 p cntp 21/05/2023 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp