• Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp

  Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp

  Đây là một số câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

   36 p cntp 17/01/2012 539 7

 • Tài liệu ôn thi quản trị doanh nghiệp

  Tài liệu ôn thi quản trị doanh nghiệp

  Đây là tài liệu ôn thi quản trị doanh nghiệp gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

   43 p cntp 17/01/2012 616 8

 • Quản Trị Chiến Lược - Chương 5 (4T) Phân tích tình thế CL & các CL cạnh tranh

  Quản Trị Chiến Lược - Chương 5 (4T) Phân tích tình thế CL & các CL cạnh tranh

  5.1.1) Khái niệm và bản chất tình thế CL của DN Tình thế CL có đặc điểm sau: Bản chất phức tạp Không chắc chắn Tác động đến các quyết định tác nghiệp Đòi hỏi giải pháp tổng thể (Bên trong & ngoài của DN) Cần thiết các thay đổi lớn trong dài hạn.

   10 p cntp 17/01/2012 589 8

 • Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 6

  Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 6

  Chương 6: HOẠCH ĐỊNH III. Mục tiêu: Nền tảng của hoạch định 3.1. Khái niệm và phân loại mục tiêu Mục tiêu là kết quả mà những nhà quản trị muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của họ.

   19 p cntp 17/01/2012 180 4

 • Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 5

  Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 5

  Chương 5: QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Xác định vấn đề Trước hết cần phải xác định có cần phải quyết định hay không hay có nghĩa là có một vấn đề thực sự không. Việc tìm ra vấn đề là một bước quan trọng trong tiến trình ra quyết định, vì không thể sửa sai khi không biết cái sai.

   19 p cntp 17/01/2012 164 4

 • Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 4

  Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 4

  Chương 4: THÔNG TIN QUẢN TRỊ Nhờ phân loại thông tin một cách khoa học người ta có thể dễ dàng tìm ra những qui luật và phương pháp thực hiện thông tin có hiệu quả nhất trong việc đáp ứng những nhu cầu thông tin về quản trị.

   19 p cntp 17/01/2012 195 5

 • Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 3

  Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 3

  Chương 3: MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Vào thập niên 1990 Hội đồng quản trị của Công ty Internationnal Harvester đã sa thải Tổng Giám đốc là Archie Mc Cardell do công ty này đã thua lỗ hàng chục triệu đô la Mỹ trong vòng một tháng.

   19 p cntp 17/01/2012 168 4

 • Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 2

  Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 2

  Chương 1: Tổng quan về quản trị Nhà quản trị làm thay đổi kết quả của tổ chức bằng những quyết dịnh của họ. Hành động của nhà quản trị ảnh hưởng đến tổ chức nhưng cũng có những yếu tố ảnh hưởng lại năm ngoài tầm kiểm soát của quản trị.

   19 p cntp 17/01/2012 187 5

 • Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 1

  Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 1

  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC Hoàn thành chương này người học có thể: 1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức.

   19 p cntp 17/01/2012 198 3

 • Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp bộ phận quan trọng nhất về máy móc thiết bị là : A. Thiết bị gia công B. Thiết bị phân xưởng C. Bộ phận sản xuất D. Cả 3 Câu 198: Thiết bị gia công bao gồm: A. Những máy móc dụng cụ, phụ tùng cho 1 hoạt động nào đó B. Tất cả những máy công cụ, dụng cụ, thiết bị, phụ...

   10 p cntp 17/01/2012 785 8

 • Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Câu 151: Đãi ngộ phi tài chính không phải là : A. Đãi ngộ thông qua công việc B. Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc C. Lương thưởng D. Sự quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động Câu 152: Các chức danh nhân sự trong DN theo cấp độ quá trình quản trị gồm A. Cấp cao B. Cấp trung gian C. Cấp thấp D.

   8 p cntp 17/01/2012 584 4

 • Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Câu 84: Điểm cuối cùng của việc hoạch định, điểm kết thúc của công việc tổ chức chỉ đạo, kiểm tra là : A. Mục tiêu B. Chiến lược C. Chính sách D. Thủ tục Câu 85: 1 kế hoạch lớn, chương trình hành động tổng quát, chương trình các mục tiêu và việc xác định các mục tiêu dài hạn cơ bản của DN là : A. Mục tiêu B. Chiến lược C. Chính sách D....

   11 p cntp 17/01/2012 605 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp