• Quản trị nhân sự - Chương 2

  Quản trị nhân sự - Chương 2

  Hoạch định tài nguyên nhân sự có thể tạo nên hoặc phá vỡ một tổ chức. Hoạch định TNNS không có hiệu quả giống như một tổ chức có một nhà máy và một văn phòng mà không có người điều hành nó một cách có hiệu năng

   43 p cntp 17/01/2012 566 3

 • Quản trị nhân sự - Chương 1

  Quản trị nhân sự - Chương 1

  Là quá trình làm cho những hoạt động được hoàn thành với hiệu quả cao bằng hoặc thông qua người khác. Là nói đến con người, cụ thể là con người trong công ty hoặc trong các tổ chức

   73 p cntp 17/01/2012 487 5

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 10

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 10

  Hoạt động dịch vụ khác với hoạt động chế tạo ở 2 điểm căn bản: Hoạt động dịch vụ thường có liên quan trực tiếp đến khách hàng hơn là hoạt động chế tạo. Hoạt động chế tạo có thể thường xuyên giữ một lượng tồn kho còn các hoạt động dịch vụ thuần túy được tạo ra khi cung ứng. Hai đặc điểm này ảnh hưởng đến cách hoạch...

   12 p cntp 17/01/2012 409 4

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 9

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 9

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Ta có thể thay đổi mức đầu ra bằng cách làm thêm giờ, thêm ca, kíp hay bổ sung thêm nhân sự và trang bị. Sau đây là một ví dụ kiểm soát đầu vào - đầu ra trên một nơi làm việc. Kiểm soát đầu vào - đầu ra chỉ cho biết mức độ đáp ứng yêu cầu sản xuất trên nơi làm việc trong một khoảng thời gian.

   19 p cntp 17/01/2012 394 4

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 8

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 8

  1. Kiểm soát và hoạch định việc đặt hàng: xác định số lượng và thời hạn đặt hàng đối với từng chi tiết, bộ phận? 2. Hoạch định và kiểm soát thứ tự ưu tiên: So sánh thời hạn dự kiến có hàng và thời hạn cần có hàng để có những điều chỉnh cần thiết. 3. Tạo cơ sở cho hoạch định nhu cầu năng lực sản xuất và phát triển các kế...

   19 p cntp 17/01/2012 367 4

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 7

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 7

  Nhận xét: Mô hình EOQ có ưu điểm cơ bản là chỉ ra mức đặt hàng tối ưu trên cơ sở cực tiểu chi phí đặt hàng và tồn kho cho một nhu cầu xác định. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của mô hình này là dựa trên quá nhiều giả thiết khó đạt được trên thực tế. Vì vậy, mô hình EOQ cần được thực tiễn hóa bằng cách loại bỏ dần các giả thiết,...

   19 p cntp 17/01/2012 301 3

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 6

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 6

  Hoạt động của các nhà bán buôn, bán lẻ họ đối phó thường xuyên với các sản phẩm hữu hình, nhưng nó không sản xuất ra chúng. Vì thế, nó ít quan tâm đến kiểm soát sản xuất. 3- Nhiệm vụ của quản trị vật liệu Một báo cáo nghiên cứu của tạp chí Purchasing 1976 đã hỏi ý kiến các công ty nhằm xác định các nhiệm vụ của quản trị vật liệu...

   19 p cntp 17/01/2012 426 6

 • quy trình trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán theo dạng phương trình p3

  quy trình trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán theo dạng phương trình p3

  Chương IV - Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh 3/ Kết quả bất thường: Đây là số chênh lệch giữa doanh thu bất thường với chi phí bất thường: Lợi nhuận bất thường = Doanh thường thu bất Chi phí bất thường (4.10)

   10 p cntp 17/01/2012 170 1

 • Thị trường mục tiêu - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Thị trường mục tiêu - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Chương trình Đào tạo quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được biên soạn cho các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Là người chủ hoặc người quản lý doanh nghiệp nhỏ, bạn quan tâm đến nhiều khía cạnh của việc điều hành một doanh nghiệp.

   91 p cntp 17/01/2012 414 15

 • Quản trị nhân sự - Chương 10

  Quản trị nhân sự - Chương 10

  Những quy định tạo tiền đề cho việc thiết lập và tiến hành quan hệ LĐ (chương II và III) bao gồm các quy định về việc làm và học nghề như định nghĩa, cơ chế tạo việc làm, các tổ chức dịch vụ việc làm.

   12 p cntp 17/01/2012 505 4

 • Quản trị nhân sự - Chương 8

  Quản trị nhân sự - Chương 8

  Đánh giá thành viên Là việc định kỳ xem xét đánh giá mức độ thực hiện công việc của các cá nhân hay nhóm theo một hệ thống nhất định. Xác định yêu cầu cơ bản cần đánh giá: lĩnh vực? Kỹ năng? Kết quả? Những yếu tố này liên hệ với việc thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp ntn? Thường suy ra từ bản mô tả công việc: tiêu chuẩn...

   27 p cntp 17/01/2012 500 3

 • Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt xã hội DN được hiểu là 1 đơn vị A. Sản xuất của cải vật chất B. Phân phối của cải vật chất C. Phân phối và sản xuất của cải vật chất D. Cả 3 ý trên Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất. Theo luật DN 1999 thì A. DN là 1 tổ chức kinh tế B. DN là 1 tổ chức chính trị C. DN là 1 tổ chức xã hội D. DN là 1 tổ chức...

   8 p cntp 17/01/2012 1876 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp