• Giáo trình Trang phục các dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Trang phục các dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Trang phục các dân tộc Việt Nam được biên soạn nhằm nhằm trang bị các kiến về trang phục các dân tộc Việt Nam, hoa văn trang trí và các kỹ thuật xử lý truyền thống. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   82 p cntp 27/08/2023 45 0

 • Giáo trình Trang phục các dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Trang phục các dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Nghiên cứu tìm hiểu ra những yếu tố độc đáo tiêu biểu trong trang phục truyền thống của mỗi tộc người là một trong những việc làm thiết thực đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các trang phục của các nhóm dân tộc Môn - Khomer, nhóm Mông - Dao,...

   107 p cntp 27/08/2023 46 0

 • Giáo trình Hệ thống bài tập Công nghệ may 2: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống bài tập Công nghệ may 2: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống bài tập Công nghệ may 2 hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thực hành may các cụm chi tiết quần tây, lắp ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nam- nữ, quần tây nam-nữ, đồ bảo hộ lao động, váy, đầm theo đúng qui cách và yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   88 p cntp 27/08/2023 47 0

 • Giáo trình Hệ thống bài tập Công nghệ may 2: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống bài tập Công nghệ may 2: Phần 2

  "Hệ thống bài tập Công nghệ may 2" là một giáo trình có chất lượng và giá trị về mặt kỹ năng thực hành được trình bày rõ ràng, có hệ thống, kèm theo những hình vẽ minh họa của từng công đoạn lắp ráp và những hướng dẫn cần thiết giúp cho sinh viên lắp ráp hoàn chỉnh trang phục. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo...

   115 p cntp 27/08/2023 41 0

 • Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực (Tập 1 - Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực (Tập 1 - Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình "Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực (Tập 1 - Bảo quản lương thực)" giúp cho sinh viên ngành “Công nghệ thực phẩm” có thêm một số kiến thức về tính chất của một số loại hạt lương thực thông dụng và các biện pháp để bảo quản và chế biến lương thực. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   161 p cntp 27/07/2023 43 5

 • Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực (Tập 1 - Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực (Tập 1 - Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực (Tập 1 - Bảo quản lương thực)" trình bày các nội dung: Tính chất đống hạt, nguyên tắc bảo quản sau khu hoạch, kho bảo quản hạt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   327 p cntp 27/07/2023 30 2

 • Giáo trình Probiotic và prebiotic: Phần 1

  Giáo trình Probiotic và prebiotic: Phần 1

  Giáo trình Probiotic và Prebiotic trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về khái niệm, một số tính chất về tiềm năng probiotic của vi sinh vật, cơ chế tác dụng của probiotic và prebiotic đối với sức khỏe. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   61 p cntp 27/07/2023 32 0

 • Giáo trình Probiotic và prebiotic: Phần 2

  Giáo trình Probiotic và prebiotic: Phần 2

  Nội dung giáo trình "Probiotic và prebiotic" bao gồm 5 chương: Vi sinh vật có chức năng probiotic; Tuyển chọn và bảo quản chế phẩm probiotic; Vai trò của probiotic đối với sức khỏe; Cơ chế tác dụng của probiotic; Prebiotic. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   79 p cntp 27/07/2023 30 0

 • Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải; chương 2: các nguồn nước thải công nghiệp và chiến lược xử lý; chương 3: quá trình bùn hoạt tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   201 p cntp 27/07/2023 19 0

 • Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 2 gồm có 3 chương sau: Chương 4: mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải hiếu khí; chương 5: xử lý nước thải kỵ khí tốc độ cao; chương 6: mô hình hóa các bể phản ứng biogas. Mời các bạn cùng tham khảo.

   405 p cntp 27/07/2023 23 0

 • Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường cung cấp cho sinh viên trong trường cũng như những người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp những kiến thức cơ bản, luật pháp chính sách, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và môi trường. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 những vấn...

   165 p cntp 27/07/2023 26 0

 • Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường gồm có 2 chương, trình bày những nội dung sau: Chương 4 kỹ thuật vệ sinh môi trường lao động; chương 5 môi trường bảo vệ trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p cntp 27/07/2023 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp